Företagstelefoni

En väl fungerande företagstelefoni är ett måste för ett företag idag. Företagstelefoni är för oss på OhlanderGruppen allt som rör er kommunikation och bygger på telefoni i molnet, där du som användare alltid har din växel tillgänglig.

Våra kunder ser värdet av att låta oss på OhlanderGruppen ta ansvar för företagstelefoni eftersom detta är en ren och skär IT-tjänst idag. Att ha en och samma leverantör inom hela IT-miljön är högst värdefull.

OhlanderGruppen hjälper företag med sin telefonilösning, både inom växelsystem och mobilabonnemang. Med vår molnväxel VoiceGo är startsträckan kort för att komma igång vilket underlättar för er som kund. Dessutom är VoiceGo ett av marknadens enklaste system att använda och administrera.