OhlanderGruppen
Nyheter

Samarbete med Brännskadefonden

Stefan OhlanderStefan OhlanderStefan Ohlander

OhlanderGruppen och Brännskadefonden har knutit ett samarbetsavtal avseende återbruk av begagnad datorutrustning.

I nära samarbete med den norska organisationen Children’s Burn & Wound Care Foundation utbildar, bygger och utrustar Brännskadefonden Brännskadekliniker i Afrika.

Brännskadefonden är en idéell organisation med syfte att bidra till att minska det lidande som hundratusentals barn i Afrika drabbas av varje år på grund av bristande kunskap om och utrustning för att behandla brännskador och svåra sår.

- För Brännskadefonden innebär samarbetet förutom att vi bygger och medicinskt utrustar brännskadeavdelningar nu även kan bygga upp en infrastruktur på sjukhusen som ofta helt saknar digitala hjälpmedel. All dokumentation sköts idag via pappershantering och kopieringsmaskinen utnyttjas frekvent. – Vill vi koppla upp oss digitalt från Akademiska för att till exempel rådgiva under en operation eller gå igenom någon ny rutin vid hanteringen av brännskadepatienter är det idag extremt problematiskt då det finns väldigt få datorer. Nu får vi möjligheten att för första gången bygga upp lokala nätverk på avdelningarna vilket väsentligt kommer underlätta arbetet med att skapa en modern brännskadevård i den del av världen som kanske behöver den som mest, säger Morten Kildal, Brännskadefondens vice ordförande och överläkare vid Brännskadecentrum på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Vi på OhlanderGruppen ser detta som en fantastisk möjlighet att kunna bidra samtidigt som återbruk av datorer ur alla aspekter är betydligt bättre än vare sig destruering eller återvinning av vissa material i datorerna. Via samarbetet kommer vi också kunna följa var våra kunders begagnade utrustning placeras och därmed på ett påtagligt sätt se vilken nytta den ger vilket känns väldigt tillfredsställande.

Läs mer om Brännskadefonden här.

Vill du veta vad vi skulle kunna göra tillsammans?

Boka en kostnadsfri konsultation
OhlanderGruppen

Våra tjänster

Postadress

Box 1207
131 27 Nacka Strand

Besöks- och leveransadress

Augustendalstorget 9
131 52 Nacka Strand

Nordiskt tillväxtcertifikat
  • Cookie Policy
  • Integritetspolicy
LinkedIn